نام و نام خانوادگی شرکت/دانشگاه
' '
<--! <--!
<--! <--!
asdsd dasd
آقاي حسين حضرتي آذر فولاد امين
مهندس محمود نوري فعله گري ايشلين ايران
آقای مجيد رضا بازرگاني آهن مجد بين الملل
آقاي امير بيگدلي بازرگاني البرز استيل
آقاي محمد رضا بركتين تامكار
مهندس غلامرضا مؤذني توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد
مهندس امير هومن كريمي وثيق توسعه صنايع نفت و گاز سرو
دکتر رضا بازرگان دانشگاه آزاد اسلامي مرودشت
دکتر فرید نعیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسي
دکتر رضا مظفري نيا دانشگاه صنعتي مالك اشتر
مهندس محمد ماهروزاده روانكاران احيا سپاهان
مهندس محمدرحيم رستي سرمايه گذاري و توسعه فولاد جنوب
آقای حسين حاجي بابا شركت صنايع فروآلياژايران