انجمن آهن و فولاد ایران


نام و نام خانوادگی شرکت/دانشگاه سمت در انجمن
آقاي دكتر عباس نجفي‌زاده استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی اصفهان و استاد دانشگاه صنعتی فولاد رئيس هيأت مديره
آقاي مهندس مصطفي علي اكبريان مديرعامل شركت توسعه راه سبز فولادين نائب رئيس هيأت مديره
آقاي دكتر علي شفيعي مدیرعامل شرکت فناوری و پژوهش سهند آهن و فولاد خاورمیانه دبير و عضو هيأت مديره
آقاي مهندس عبداله اعزازي‌اردي مديرعامل شركت مهندسی آميار پولاد مدیر اجرائی و عضو هيأت مديره
آقاي مهندس محمدحسن جولازاده رئيس هيأت مديره شركت مهندسی آژينه گستر اسپادانا خزانه‌دار و عضو هيأت مديره
آقای مهندس سیدمهدی نقوی معاونت تکنولوژی شركت فولاد مباركه اصفهان عضو هيأت مديره
آقاي دکتر امیرحسین نادری مدير عامل شركت ملي فولاد ايران عضو هيأت مديره
آقاي مهندس مرتضی شیرین پرور مدیر تحقیق و توسعه شركت سهامي ذوب آهن اصفهان عضو هيأت مديره
آقاي مهندس حسین کاردی مدیر کیفیت و فناوری تولید شركت فولاد آلياژي ايران عضو هيأت مديره
آقای مهندس محمد نیکوکار قائم مقام ارشد شرکت فولاد خوزستان عضو هيأت مديره
آقاي دکتر محمدرضا سلطانی مشاور معاون برنامه‌ریزی و توسعه شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران عضو هيأت مديره
آقاي مهندس سيروس مؤتمن معاونت سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه شرکت پرشیا فلز اسپادانا عضو هيأت مديره
آقاي مهندس سیدعلي اصغر خبيري مدير پروژه‌هاي شركت ايساتيس پوياي ايرانيان عضو هيأت مديره
آقای دکتر رامین ابراهیمی استاد دانشگاه شیراز عضو هيأت مديره
آقای دکتر علیرضا کیانی رشید استاد دانشگاه فردوسی مشهد عضو هيأت مديره
آقای دکتر غلامعلی رئیسی اردلی دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان عضو هيأت مديره
آقای دکتر حبیب اله رستگاری استادیار دانشگاه صنعتی بیرجند عضو هيأت مديره
آقاي مهندس احمد شريفي بازنشسته شرکت ملی فولاد ایران بازرس اصلي