انجمن آهن و فولاد ایران


از دانشگاه
دکتر سید حسن بصیر
استاد دانشکده معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر غلامعلی رِئیسی
استاد یار دانشکده صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر علی سعیدی
استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر علی شفیعی
استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر احمد منشی
استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر عباس نجفی زاده
استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر سیف الله نصر آزادانی
استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر حسین بوزباشی زاده
استاد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
از صنعت
مهندس عبدالمهدی اجلالی
مدیر عامل شرکت ایران ذوب
دکتر جهاندار ایزدی
مدیر تحقیق و توسعه شرکت فولاد مبارکه
مهندس محمد حسن جولازاده
مدیر مهندسی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
دکتر حمید رضا حبیبی
مشاور عالی فنی شرکت ملی فولاد
مهندس رضا شاطری
معاونت تکنولوژی شرکت فولاد آلیاژی ایران
مهندس احمد شریفی
مدیر سرمایه گذاری دفتر امور اقتصادی و بین المللی شرکت ملی فولاد
مهندس محمد علی شهریاری
معاونت تکنولوژی شرکت فولاد مبارکه
مهندس محمد رضا طاهری شهر آئینی
قائم مقام مدیر عامل شرکت فولاد خوزستان
مهندس مصطفی علی اکبریان
مدیر عامل شرکت مهندسی ایکا
مهندس سیروس موتمن
معاون اجرایی شرکت و قائم مقام طرح و توسعه شرکت ذوب آهن اصفهان