انجمن آهن و فولاد ایران


نام خانوادگی نام شرکت/دانشگاه
FENG FEI Nantong yangzi carbon
آسیابان امين فولاد اكسين خوزستان
ابكا خواجوئي مسعود فني و مهندسي بين المللي دانا پترو فولاد
احراميان بهادر نورد فولاد يزد
احمدي بهمن گروه صنعتي فولاد بهمن
غفوري کسري مجتمع فولاد خراسان
معروفخانی عطااله فولاد هرمزگان
اسدزاده بيگديلو جعفر شرکت پخت کک سبز
اسمعيلي احسان شركت آهن جهان عرفان
اطمينان كيوان شركت آتبين
امرايي علي صنايع معدني فولاد سنگان
اميري روانبخش شركت تهيه و توليد مواد اوليه فولاد خراسا
اميني راد اصغر تامين صنعت پارس
اوحدي جمشيد شركت صنايع گالوانيزه فجر سپاهان
ايزدي محمد حسين كارخانه داود صنعت سپاهان
ايزدي شركت صنايع هواپيمايي ايران
آسن جعفر شركت رسانه نوين ارتباطات
آيت الهي كاظم شركت سيستم آوران(باسا)
بازرگان رضا دانشگاه آزاد اسلامي مرودشت
باقري عليرضا شركت تهيه و توليد مواد اوليه نسوز كشور