انجمن آهن و فولاد ایران


نام خانوادگی نام شرکت/دانشگاه
بابا گلی عباس مهندسی فن آور صنعت فولاد کار الوند
بازرگان رضا دانشگاه آزاد اسلامي مرودشت
باستانی کیا علیرضا شركت مهندسي آسين فولاد
باقري عليرضا شركت تهيه و توليد مواد اوليه نسوز كشور
باقري علي شركت شعله صنعت
بختیاری علی فولاد کاوه اروند
بركتين محمد رضا شركت تامكار
بزرگی سعید صبا فولاد خليج فارس
بساق زاده عبدالحسين شركت لوله سازي اهواز
بقال پور مسعود مجتمع صنايع قائم رضا
بهادري داريوش شركت مهندسي قائم سپاهان
بيگدلي امير بازرگاني البرز استيل
پارسی نژاد حامد طرح و توسعه فولاد تاو
پايدار حسين دانشگاه مجلسي
پرچمی سیروس شرکت مهندسی پرچمداران صنعت سپاهان
پروند اسدالهی علی شرکت اسپاد فولاد آسیا
پورزرگر محمدباقر شركت آزمونه فولاد
پورمند علي اصغر هلدينگ ميدکو
پويا فر عليرضا صنايع فولاد پيمان آلياژ يزد
پيرويان فتاح شركت مهندسي سازان