انجمن آهن و فولاد ایران


نام خانوادگی نام شرکت/دانشگاه
باقري علي شركت شعله صنعت
بركتين محمد رضا شركت تامكار
بزرگی سعید صبا فولاد خليج فارس
بساق زاده عبدالحسين شركت لوله سازي اهواز
بقال پور مسعود مجتمع صنايع قائم رضا
بهادري داريوش شركت مهندسي قائم سپاهان
بيگدلي امير بازرگاني البرز استيل
پايدار حسين دانشگاه مجلسي
پرچمی سیروس شرکت مهندسی پرچمداران صنعت سپاهان
پروند اسدالهی علی شرکت اسپاد فولاد آسیا
پورزرگر محمدباقر شركت آزمونه فولاد
پورمند علي اصغر هلدينگ ميدکو
پويا فر عليرضا صنايع فولاد پيمان آلياژ يزد
پيرويان فتاح شركت مهندسي سازان
تاشك اردوان مهندسين مكانيك جامدات آنين
تشكري حسين زورق دريا
تفضلي عباس شركت فولاد پايا
تقي زاده ناصر شركت معدني و صنعتي چادرملو
توكل محمد امين شركت ريخته گري كمال سپاهان
توکل راد علی توسعه صادرات راد آرون