انجمن آهن و فولاد ایران


نام خانوادگی نام شرکت/دانشگاه
خوروش احمد شركت فولاد كوير
داداش محمد ابراهيم مهندسی و احداث آريا حديد معادن و فلزات
داورپناه محمد رضا پارس ايزوتوپ
دهاقين علي فولاد كاوه جنوب كيش
دوائي محمد مهدي مؤسسه چاپ و تبليغات ايران
ديده ور محمد حسين توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد
ذاکر محمود غلتک سازان سپاهان
راهي مرتضي شركت ياتاقان سازي SDFR
رحيمي مجيد دانش پرتو نقش جهان
رحيمي کريم شركت فولاد ناب تبريز
رستم زاده صادق شركت سوليران
رضائی حبیب الله سرمايه گذاري و توسعه فولاد جنوب
رضا مجيد بازرگاني آهن مجد بين الملل
رضايي آشتياني عباس نگين اتوماسيون صنعتي تبريز
رفيعي کرامت مجتمع فولاد آلياژي اصفهان
روح افزا مصطفي شركت ساخت تجهيزات سپاهان
زارع رضا شركت فناوران فولاد آبتين
وثوق محسن شركت مهندسي و بازرسي فني ايكا
زرين نژاد عليرضا شركت مهندسي زرين سوله
زمانيان اكبر شركت مهندسي ساخت ميلاد