انجمن آهن و فولاد ایران


عنوان با مشاركت محل برگزاري زمان برگزاري
سمپوزيوم فولاد ۷۵ دانشگاه صنعتي اصفهان- شركت ملي فولاد ايران دانشگاه صنعتي اصفهان 3-5 مهرماه 75
سمپوزيوم فولاد ۷۸ دانشگاه صنعتي اصفهان- شركت ملي فولاد ايران دانشگاه صنعتي اصفهان 28-30 ارديبهشت‌ماه 78
سمپوزيوم فولاد ۷۹ شركت فولاد خوزستان اهواز-شركت فولاد خوزستان 3 و 4 اسفندماه 1379
سمپوزيوم فولاد ۸۰ دانشگاه صنعتي اصفهان اصفهان- دانشگاه صنعتي اصفهان 1 و 2 اسفندماه 1380
سمپوزيوم فولاد ۸۱ شركت ذوب آهن اصفهان اصفهان-شركت ذوب آهن اصفهان 11 و 12 اسفندماه 81
سمپوزيوم فولاد ۸۲ شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران يزد-شركت فولاد آلياژي ايران 28 و 29 بهمن‌ماه 82
سمپوزيوم فولاد ۸۳ شركت فولاد آلياژي ايران يزد- شركت سنگ آهن مركزي 11و 12 اسفندماه 83
سمپوزيوم فولاد ۸۴ شركت فولاد مباركه اصفهان- دانشگاه صنعتي اصفهان 9 و 10 اسفندماه 84
سمپوزيوم فولاد ۸۵ شركت ملي فولاد ايران، شركت فولاد مباركه اصفهان، شركت سهامي ذوب آهن اصفهان، شركت فولاد خوزستان و شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران تهران- دانشگاه صنعتي اميركبير 8 و 9 اسفندماه 85
سمپوزيوم فولاد ۸۶ منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس بندرعباس-منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس 30 بهمن‌ماه و 1 اسفندماه 86
سمپوزيوم فولاد ۸۷ گروه ملي صنعتي فولاد ايران اهواز - دانشگاه شهيد چمران 13 و 14 اسفندماه 87
سمپوزيوم فولاد ۸۸ شركت فولاد آلياژي ايران يزد- شركت فولاد آلياژي ايران 11 و 12 اسفندماه 88
سمپوزیوم فولاد ۸۹ شركت سهامي ذوب آهن اصفهان شركت سهامي ذوب آهن اصفهان 10 و 11 اسفندماه 89
سمپوزیوم فولاد ۹۰ شركت فولاد مباركه شركت فولاد مباركه 9 و 10 اسفندماه 90
سمپوزیوم فولاد ۹۱ شركت فولاد خوزستان اهواز- شركت فولاد خوزستان 1 و 2 اسفندماه 91
سمپوزیوم فولاد ۹۲ شرکت فولاد هرمزگان شرکت فولاد هرمزگان 6 و 7 اسفندماه 92
سمپوزیوم فولاد ۹۳ شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اردکان- مجتمع معدنی و صنعتی اردکان 5 و 6 اسفندماه 93
سمپوزیوم فولاد ۹۴ حامیان: شرکت فولاد مبارکه اصفهان- شرکت ذوب آهن اصفهان- شرکت فولاد خوزستان- شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران- شرکت فولاد اکسین خوزستان- شرکت یگانه اندیش صنعت- شرکت پیشگام تجهیز سهند- شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس کیش- مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش 4 و 5 اسفند ماه 94
سمپوزیوم فولاد 95 شرکت فولاد ناب تبریز تبریز- هتل کایا لاله پارک 10 و 11 اسفند ماه 95
سمپوزیوم فولاد ۹۶ حامیان: شرکت فولاد مبارکه اصفهان- شرکت فولاد خوزستان- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران- شرکت فولاد آلیاژی ایران- شرکت فرانسوز یزد کیش- مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش 8 و 9 اسفند ماه 96
سمپوزیوم فولاد ۹۷ حامیان: شرکت فولاد مبارکه اصفهان- شرکت فولاد خوزستان- شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان- شرکت فولاد آلیاژی ایران- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران- شرکت معدنی و صنعتی گل گهر- شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر- شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان- شرکت سنگ آهن گهر زمین- شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر- کیش- مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش 30 بهمن و 1 اسفند 97
سمپوزیوم فولاد 98 حامیان: شرکت فولاد مبارکه اصفهان- شرکت فولاد خوزستان- شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان- شرکت فولاد آلیاژی ایران- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران- شرکت معدنی و صنعتی گل گهر- شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر- شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر- شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان- شرکت سنگ آهن مرکزی ایران کیش- مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش 14 الی 16 مهرماه 99
سمپوزیوم فولاد 400 حامیان: شرکت فولاد مبارکه اصفهان- شرکت فولاد خوزستان- شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان- شرکت فولاد آلیاژی ایران- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران- شرکت مجتمع فولاد خراسان- شرکت فولاد اکسین خوزستان- Validsa- شرکت سنگ آهن مرکزی ایران- شرکت مهندسی و بازرگانی فن آوران کیان صنعت خاورمیانه کیش- مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش 23 الی 25 آذرماه 1400