انجمن آهن و فولاد ایران


انجمن آهن و فولاد ایران به عنوان یک انجمن علمی برتر در کشور و آشنا به نیازهای تخصصی صنعت فولاد و صنایع وابسته آن و همچنین با بهره‌گیری از اساتید مجرب و توانمند دانشگاهی و صنعتی در نظر دارد در سال 1398 دوره‌های آموزشی مختلف را طبق جدول پیوست برگزار نماید. چنانچه مایل به برگزاری این دوره‌ها و یا دوره‌های مشابه دیگر در محل انجمن و یا در مکان شرکت مربوطه می‌باشید خواهشمند است نام دوره و تعداد تقریبی افراد شرکت‌کننده را تا پایان تیرماه 98 به این انجمن اعلام نمایید تا بر اساس زمان مورد نیاز جهت اجرای آن برنامه‌ریزی گردد. در ضمن برای کلیه شرکت‌کنندگان در این دوره‌ها گواهی‌نامه معتبر صادر خواهد شد.